425 van Despinoza op de Stille Veer- Mey. (Herman Jacob de) 1905. 186. Mey. (J. M. de) 1908. 302, 304. Mey. (Lidia de) 1903. 342. Meydenburch. (de Weduwe Meijer. (Dr.) 1901. 306. Meijer. (Ferdinandus) 1910. 73. Meijer, (de Heer) 1904. 129. Meyer. (H. J. C.) 1906. 445. Meijer. (Mr. Jonas Daniël) 1904. 119, 174 (n.). 1906. 206, 217. Meyer, (liedjeszanger) 1905. 114. Meyer. (Louis) 1905. 60, 74. Meijer. (W.) Haagsche gebouwen. 1900. 283. Meijer. (W.) Oranje en Israël. 1899. 435. Meijer. (W.) ,,Het sprekende den Haag” van Constantijn Huygens. 1898. 67. Meijer. (W.) De woning kade. 1902. 207. Meijer Hovius. (Mevr, de wed.) 1901. 271. Meyer. (Jan die) Schout van Voorburg. 1903. 265. Meyer. (Jan de) borduurwerker. 1907. 402. Meyer. (Dr. Wilhelmus Hendricus) 1908. 257. (Ds. Cornells Adrianus de) 1904. 98. en 282 (2). van Henrick van) 1902. 401. Meijere. Meyers. (Machtelt) 1907. 281 (Ie) Meijerstichting. (de) 1901. 306. Meylink. (Mr. A. A. J.) 1903. 394. Meylink. (C. J. J.) 1902. 394. Meyners. (de Wed. van Mr. Gerard Francois) burge meester van Rotterdam] 1903. 321, 377. Meijnsgen Arisdr. 1909. 68. Meyntgijs. (Cornells Sanne) 1907. 287.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 374