1 427 der) 1903. 299. Middelburg. (Bouw van de Protestantsche kerk te) 190S. 76, 183, 184. Middelburg bij Alkmaar. (Grafelijk kasteel te) 1909. 141. Middelburgschestraat. 1910. 376. Middelgeest. (Simon van) 1903. 27. „Middelgraft” of Schedeldoekshaven. 1902. 243 en 246. 1910. 290. Middelharnis. Zie van Dorp. 1902. Middelland. (Jan) zilversmidsknecht. 1908. 54. Middelpoort. 1901. 30. Middelstegracht of Scliedeldoecksliaven. 1901. 167. „Middenburg”. (hofstede) 1903. 316, 403. Middenburg. (Mr. Johan Theodoor, Baron van Friesheim, Heere van) 1903. 281 (n.), 349. „Middendorp”. 1903. 312, 438. Middenpoort, (nu Stadhouderspoort) 1901. 56. Middenstraat. 1910. 260. „Mie de hondensclieerster”. 1905. 144. Mieden. ([Mr. Adriaen] van der) raadsheer. 1903. 286, 418. 1907. 30. Mieden. (Anna van Mieling. 1907. 100. Mierboom. (Procureur) 1901. 181. Mierevelt. (Portret geschilderd door) 1910. 139 (n.). Miereveltstraat. (Van) 1910. 366. Mierisstraat. (Van) 1910. 366. Mierop. (Cornelis van) 1892. 18. 1903. 378. Mierop. (Mr. Cornelis van) domproost en aartsdiaken van Utrecht. 1902. 383. Mierop. (Dirk Bodewijk Willem van) 1905. 186. Mierop. (Familie van) 1901. 118.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 376