428 Middelburg. Mierop. (Jacob van) Heer van Caban. 1897. 122. Mierop. (Joachim van) 1903. 378. Mierop. (Ontvanger) 1906. 110. Mierop. (Vincent van Cornsz.) raad en gecommitteerde van de Finantiën. 1902. 383. 1903. 301. Mierop. (de Wed. van Christoffel van) 1902. 398. Miëtte, logementhouder. 1908. 309. Mieur. (de echtgenoote van Jhr. Johan de) 1903. 271. Miguez. (Don Juan) anders gezegd Joseph Nasi. 1899. 443. Mil. (Van) juwelier. 1908. 27, 99, 100. Milan. (Pierre) 1908. 418. Milde. (Dirk de )bouwmeester. 1908. 157, 158. Militair Hospitaal. 1905. 29. Militair Hospitaal. (Groote zaal ingericht tot) 1905. 335. Militaire Bakkerij. 1910. 254 (n. 1), 340, Militaire dienstcontracten. 1908. 19. Militaire school. 1904. 11. Militaire Wachten in den Haag in Jan. 1799, door W. v. d. Endt. 1893. 128. Militairen te ’s-Gravenhage. (Vereeniging ten behoeve van R. K.) 1902. 22. Militieloting in de kerken. 1907. 404. Miller. (Mattheus) 1909. 21. Millich [Millingh], (Anthony) 1910. 102. Milly. (de) 1893. 77. Milly. (Gerardus Jacobus de) „Heer van 1903. 427. Milly. (Philippus de) raad en vroedschap. 1908. 212. Milord. (F.) 1904. 392, 395, 396, 400, 402. Minderop. (Jan Hendrik van) 1905. 186.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 377