430 Creuningen enz. Miverius. (de erfgen. van Juffr.) 1901. 181. Moccand. (Pieter) koster der Kloosterkerk. 1907. 400. Modderman. (Ettjen) 1908. 408 (n. 3). Modena. (Hertogin van) 1901. 100. Modestus. (Broeder) 1901. 299. Moeder Muyzelaer”. 1906. 443. Moelegrijser. (Mr. Claes) Chirurgijn. 1901. 256. Moens. (Mr. Marten) 1902. 323. Moer. (Philips de) 1902. 384. Moer van Brussel. (Het bordeel van) 1908. 390. Moerbeeck [Muerbeeck]. (Heinrich van) Michielsz. Chi rurgijn. 1901. 238, 243, 256, 257. Moerbeeck. (Pieter) 1901. 142. Moere. (Jhr. Samuel Casembroot, Heer v. Ter) 1903. 312. Moerkercke. (Reijer Cornelisz. van) 1909. 23. Moerkercken. (Hertog) 1901. 188. Moerkerken. (Nicolaes van) kanunnik. 1903. 136. Moerlant. (Cornells) 1908. 29, 106, 107. Moermont en Werckendam. (Heer van) 1901. 140. Moerss. (Graeff van) 1911. 148. Moerssele [Morssele]. (Gregorius van) Apotheker. 1901. 248, 263. Moerweg. 1910. 244. 1911. 185. Moesiënbrouck. (Hieronimus van) 1902. 384. Moesjes. (Regelen voor de kunst in het aanbrengen van) 1896. 44 v.w. Moeskop. (Johanna Maria), Vrouwe van 1903. 396. Moetjes. (A.) 1907. 23. Mogge. (Mr. Pieter) 1903. 96. Moins Moens]. (Magdalena) 1903. 288.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 379