88 de bediening van de) St. Maria Beieren. het Convent van van Hertog Albrecht van Banchem, (Mr. Johan van) Schout en baljuw] 1901. 187. 1904. 43. 1908. 385, 386. 1911. 257. Banchem. (de erfgen. van den Oud-Burgemeester en Schepen te ’s-Gravenhage Mr. Johan van) 1903. 346. Banckemstraatje (Van) [of Banckenstraatje]1891. 34. 1910. 237, 319. Banck. (Mr. J. E.) Het Nationaal Tooneel in de Resi dentie 1804—1904. 1904. 344. Banckbeeck. (Lodewijck van) 1906. 58. Bang Arnhoot. (Mad. C.) 1894. 95. Bangeman. (Willem Vincent) 1906. 194. Bank van Leening. 1910. 339. Bank van Leening. (Contract over 1909. 59. Bankaplein. 1910. 348. Bankastraat. 1910. 348. Banken v. d. Kon. familie in de Kloosterkerk. 1907. 406. Banninck, (Jan) „Coeckebacker”. 1909. 7, 38. Banning. (Aartspriester) 1901. 279. Banquet-geld (Maaltijd of St. Catharina). 1908. 274. Banstraat. 1910. 367. Barakken. 1905. 25. Barastre [Burustre]. (Colaert van) 1901. 247. Barbanson, zie Arenberge. Barbar Antonisdr., zuster van in Galileën. 1909. 419. Barbara’s Gilde. (St.) 1908. 117. 1910. 83. Barbara St.] (Vereeniging) 1902. 30. Barbenchon. (Heeren van) 1909. 130 (n. 1). Barberat. 1904. 421. „Barbier"’ aan het hof 1909. 158.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 37