I van der) 1907. 284 (4b). van der) 1906. 434. 431 Mol. (A.) kastelein. 1908. 339. Mol. (Anna) 1908. 340. Mol. (Dr. C. M.) 1905. 26. Mol. (Cornelia Sara) 1908. 303. Mol. (Dr.) 1900. 359, 360. Mol(l). (Dr. Henricus dell [d’]) 1897. 162. 1903. 339, 426. „Mol”. (Huis de) 1910. 313. „Mol”. (In de) 1910. 313. Mol. (Jan Gijsbert) 1911. 309. Molckeman. (Ferdinande) notaris. 1908. 37. Molekman. (de wed. van Ferdinand) 1901. 164. Molen. (Grafelijkheids-) 1892. 12 v.w. en 59. Molen „de Ooijevaar”. 1896. 31. Molen. (Dirrick Molen. (H. J. J. Molenaar. (Ds. Dirk) 1904. 76 en 96. Molenaar. (Nicolaas) Arcliit. 1901. 283, 284. Molenaar. (Willem de) 1901. 60 (n. 3). Molendino. (Anthonium de Altovan Brussel. 1906. 61. Molengraaf. (Bartholomeus) 1894. 132. Molenhouck. (Symon) Wijneooper. 1901. 166. Molenkamp. (D. G.) boekhandelaar en uitgever. 1904. 234. Molensloot. (Gevolde) 1910. 290. Molenslop. 1910. 381. 1911. 376, 378. Molenstraat. 1910. 288, 346. Molenstraat. (Korte) 1910. 346. 1911. 235, 260, 273, 361. „Molentje”. (Het) 1907. 201. Molenijser. (Cornells) 1902. 399. ’t Molenijser. (huis gen.) 1911. 358. Molenijser. (Jacob) 1911. 296. Molenijser. (Jan) 1910. 381. 1911. 378.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 380