434 den) 1889. 48. de Guarde van 402. chirurgijn van en scheepscapitein”. 1902. 399 en van de) Rector. 1901. 288, 290. Montmoulin. (Charles de) 1911. 302. Montoban. (Monsr. de) 1907. 424. Monument van 1813 in het Willemspark te ’s-Gravenhage. 1889. 93. Mony. (Thomas) kleermaker. 1901. 156. Monye. (A. de) 1901. 312. Monyee. (Albertus de) glazenmaker. 1908. 221, 236, 237. Mooeijman. Zie Moyman. Mooie juffrouw”. (De) kroegje. 1906. 449. Moone. (Catrijne le) [Lemone] 1902. 368 (n. 2). Moons. (Magdalena) 1903. 362. Moons. (Wed. Pieter Willemsz.) 1907. 283 (3d.). Moons. (Willem) 1907. 283 (3d). Moor, (tooneelspeler) 1904. 373. Moor. (Caerle de) 1902. 345. Moor. (Guillaume de) Zijn Excellentie Moor. (Theodoras Moord der Gebroeders de Witt, door L. Wichers. 1894. 96. Moord op een honderdjarige. 1890. 46. Moord op Prins Willem I. (Bericht van Moormans. (H. E.) 1902. 23. Moormans. (H. T.) 1894. 138. Mooy. (C. de) Kol. 1905. 27. Mooy. (Fulp) 1903. 309. Mooyman. (J.) 1906. 432. Morbaix. (Nicolaes de) 1902. 335 (n.). Moreau, Fransch generaal. 1903. 176. 1908. 361. Moreau. (Predikant) 1900. 307. Moreelse. (Paulus) 1908. 27.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 383