435 F ranQois) Heer van Bergen op Zoom. 1909. van Vranckryck. van Sendat. Morel. 1904. 381, 395. Morgan, kolonel, gouverneur 1.8, 67. Moriacq. (Louise Taillefer de) 1911. 12. „Moriaen”. (Huis de) 1903. 342, 438. Moriaen, herberg te Antwerpen. 1910. 217. „Moriaenshooft”. (t’) 1901. 128. Moriaux. (Wijnhandelaar) 1906. 455. Morin (tooneelspeler) 1904. 369, 373. Morin. (Jean Francois) Heer en Baron 1897. 134. Morlas. (de) Ambassadeur des Conincx 1900. 229 (n. 1). Moray. (Hertog de) 1909. 416 (n.). Moroens. (Sr. de) 1907. 424. Morren. (Th.) Aanteekeningen uit het oudste ordonnan tieboek v/d Staten-Generaal (15861602). 1900. 225. Morren. (Th.) Een epidemie in de 16e eeuw. 1896. 207. Morren. (Th.) Een gedegenereerde familie Douglas- Luyken. 1908. 416. Morren. (Th.) Haagsche Notarissen I, 15251600. 1902. 293. Morren. (Th.) Huygens Hofwijck te Voorburg. 1897. 159. Morren. (Th.) Huygens-huis in het Voorhout. 1897. 113. Morren. (Th.) Het Kortenbosch. 1900. 323. Morren. (Th.) Het tegenwoordige paleis in het Koord einde en zijne eerste bewoners. 1899. 371. Morsestraat. 1910. 363. Morshoek. 1911. 172. Morssele. (Gregorius van) Apotheker. 1901. 248, 263. Morssele. (Nicolaes van) 1901. 264.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 384