205. 437 1909. 1906. Allertsz.) „cunstvercooper”. Mourand. (Frans) pruikemaker. 108, 110. Mouringhz. (Magriet Jan) 1903. 403 (n.). Mouris. (Richert) 1909. 7, 37. Mourits. (Aeltge) 1909. 37. Mourguet dn Dangeville. 1904. 404. Mourijs. Zie Mourits. Moutliaen. (Cornelis 1902. 398. Moutliaen. (Hugo) Ontvanger. 1901. 172. Mouton. (Chemicaliënfabriek van) 1904. 264. Mouton. (Jan) 1907. 186. Mouton. (J. Th.) 1904. 279. Mouton. (Pieter) 1903. 397. Moutschop. (Geertruyd) 1908. 402, 409, 410. Moutschop. (Gerrit) 1908. 402 (n. 2). Moy. (Maria Debora de) 1910. 134, 142, 160 (n. 1). Moye. (Dirck van) 1906. 91, 241. Moijen. (Mr.) 1908. 149. Moyenkint. (Ghijsbrecht) 1900. 351 (n. 1). Moyman. (Leenart Leenartsz.) 1909. 10, 44, 45. Moyses „lombaerd”. 1909. 235. Mozart. 1906. 458. 1908. 313. Muelen. (de douairière van der) dame de Blijenburg. 1903. 287 (n.). Muelen. (Jan Muelen. (J. C. eerste helft der 17e eeuw, (huis van Huyghens te ’s-Gravenhage) 1889. 67. Muelen. (J. C. van der) Wapens in de Groote- of St. Ja- cobskerk te ’s-Gravenhage (16651736). 1891. 82. van der) 1902. 312. van der) Een oud-Hollandsch huis in de 17e eeuw, (huis van Constantijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 386