439 de Hellebardiers 'n. 1). Muller. (T.) 1906. 462. Muloch. (Vincentius Hugonis) 1892. 28. Mulops. (Lijsebette) 1907. 280. Multatuli. 1907. 207. 1908. 330, 334. Mum van Swartsteijn. (Barnart) kapitein. 1910. 20, 86, 87. Mumt. Zie Mom. (Joachim) „Münchener Kindi”. 1906. 399, 426. Municipaal Bestuur van 18111813. 1908. 245. Municipalen Raad. (Leden van den) 1894. 124. Municipaliteit. MaartJuni 1798. 1908. 234236. Munnichhausen. (Mevrouw van) Opperhofmeesteres. 1901. 313. Munnick. (Bastiaen de) „corporaal van van Zijn Excellentie”. 1902. 402. Munnicks, professor. 1909. 266. Munnikemolen. (Predikant) 1895. 36. Munster van Ravenswaey. (Rudolph van) kapitein. 1910. 55. „Munt”. (De) 1907. 412 (n. 2). Munt en assaaikamer. 1902. 85, 102, 121, 136, 170 (94). Munt. (Leonora van der) 1908. 90. Munter. (Johan) heer van Zanen. 1911. 70, 121. Murray. (Guillaume) 1900. 230 Musch. (Elisabeth) 1901. 147. Musch. (Boedel van Elisabeth) 1911. 136. Musch. (Griffier) 1902. 112. Musch. (Ridder) Heer van Waqfcdorp. 1901. 143. Musea, (de Haagsche) 1892. 3. 1893. 64. 1894. 163. 1895. 216. Museum Boijmans. 1908. 191.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 388