N. 442 personen, die gedoopt zijn in de kapel te Duinen (16901695). 1892, 69 en (1696 Naald te Scheveningen. (De) 1906. 372. Naaldwijk. (Willem v.) rentmeester-generaal. 1902. 198. I Naaldwijkschestraat. 1910. 333. Naam- en opvolgingslijst der pastoors van de St. Jacobs- parochie te s’-Gravenliage, door P. Zwart. 1892. 23. Naambordjes. (Invoering der) te Amsterdam. 1910. 240. Naambordjes. (Invoering der) te ’s-Gravenhage. 1910. 240. Naamlooze Maatschappij van Tramways te ’s-Graven- hage. 1909. 325. Naamlooze Vennootschap’s-Gravenhaagsche Woning- maa.tschappij. 1910. 238. Naamlijst van Eik en 1791) 1893. 94. Naamlijst van personen, wier wapens in de St. Jacobs- kerk zijn opgehangen (16651736). 1891. 83. Naber. (J. W. A.) 1902. 213. .Nabij”, buitenplaats op der Rijswijk. 1901. 331. Nachtegaalspad. 1897. 226. 1904. 44. 1907. 75, 367. 1910. 244. 1911. 186. Nachtegaal. (Henric) 1907. 256 (n. 2). Nachtegael. (Jan) 1907. 274, 286, 347. Naeff. (Top) 1909. 350. Naeltwijck. Zie Arenberge. Naeltwijck. (Jkvr. Adriana van) 1902. 399. Naeldwijck. (Heynrick, Heer tot) 1903. 369. Naeltwijck. (Willem van) 1903. 368. Naeranus. (Joh.) 1903. 40.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 391