-150 de) (De rederijkerskamer „Nieuwe Harmonie”. (Sociëteit de) 1906. 389. Nieuwe Haven. 1902. 244, 245. 1910. 290, 334. 1911. 224, 252, 253, 257, 362, 368. Nieuwe Havendwarsstraat. 1910. 252. Nieuwe Havenstraat. 1910. 334. 1911. 212, 262, 324, 336, 337. Nieuwe Hollandsche Koffiehuis. 1901. 311. 1906. 458. Nieuwe-Jaars seegen-wensch van de ses aensteekers en volder der lantarens. 1897. 31 v.w. Nieuwe Kerk. 1893. 131. 1901. 174, 175. Nieuwe kerk te ’s-Gravenhage, door C. H. Peters. 3893. 131. Nieuwe kerk te ’s-Gravenhage. (Staat van de graven in de) 1889. 57. „Nieuwe Korenbloem”. 1908. 365. Nieuwe Laantjes. 1910. 383. 1911. 371, 378. Nieuwe Markt, [eertijds Wijnhaven]. 1904. 15. 1911. 274, 363. Nieuwe Nederlandsche Courant. 1904. 181. Nieuwe of Oostplein. 1906. 286 (n. 2). Nieuwe Parklaan. 1910. 375. 1911. 373. „Nieuwe Postwagen van Antwerpen.” 1909. 289, 294. „Nieuwe Tol”. 1903. 335. Nieuwe Uitleg. 1902. 245. 1910. 349. 1911. 299, 300. Nieuwe Veercaij. 1908. 119. Nieuwe Wagenstraat. 1908. 119, 120. Nieuwenhuis. (Ds. Ferdinand Domela) 1904. 98. Nieuwenhuis. (F. J.) 1905. 386. „Nieuwenhuis Woordenboek”. 1905. 284. Nieuwerkercke. (Graaf van) 1907. 81.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 399