90 155. Bart. Cornelisz. 1909. 18, 68. Bart. (Jean Casper de) 1903. 411. Bartelotti van den Heuvel (Constantia) 1897. 26. Bartelsdr. (Agniete) 1906. 126. Bartelt, (Engelbert) pruikenmaker. 1908. 233. Bartholomeus. (Aernt) 1901. 261. Bartholomeus Janss, schoenmaker. 1910. 48. Barkhout Jacobss. 1910. 65. Barthout Lievensz, Chirurgijn. 1901. 240, 256, 259. Bartolomeussen, (Jan) „Spaense stoelmaeckers Geselle". 1908. 62. Barthoutszoen. (Gerijt) 1907. 282 (2). Bas. (Francois de) 1911. 235. Bas Wzn. (Francois de) 1908. 251, 255. Bas. (F. de) Prins Frederik der Nederlanden. 1899. 241. Bas. (F. de) Willem George Frederik van Oranje en Nassau. 1899. 181. Bassecour Caen. (Jhr. de la) 1898. 128. Baseliers van Lillo. (Elisabeth) 1911. 14, 15, 24, 128. Basiusstraat. 1910. 380. Bassecour. (Caret de la) 1908. 265. Bassecour. (Cath. Corn, de la) 1908. 265, 302. Bassecour. (Mevrouw de la) 1910. 168. Bassen. (Aernoudt van) 1894. 90. Bassen. (A. M. E. van) 1905. 305. Bassen, (Bartholt van) schilder-architect. 1893. 1894. 85—90 en 1895. 203. Bassenstraat. (Van) 1910. 364. Bassevelt, (Jan Pierre de Gembre van) kapitein. 1910. 56. Bassingius. (Juffr.) 1901. 141. Bassingius, (Theunis) schipper op Antwerpen. 1901. 173.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 39