452 Holland. van 1906. 15. en wollelaeckenkooper. Nispen. (L. E. van) 1908. 302. Nispen tot Sevenaer. (Jhr. J. W. J. C. M. van) 1904. 225 (n.). Nissen. (Catharina van) 1908. 421. Nobbe. 1907. 200. Nobel. (Heijndrick Jansz) Sijde- 1908. 110. Nobel. (Pieter) deurwaarder voor het Hof van 1908. 8, 43, 122. Nobelaer. (Jhr. Johan Jacob van) 1903. 375. Nobelaer. (De wed. van Joost) 1902. 400. Nobelaer. (Jhr. Justus van) 1903. 375. Nobelaer. (Jkvr. Margarita van) 1903. 375. Nobelaer. (Jhr. Martinus van) 1903. 375. Nobelaer. (Jhr. Theodorus) 1903. 375. Nobelaer. (Jkvr. Willem) Heer van Kerckwerve en van de Binekhorst. 1903. 268, 280, 346, 375. Nobelaer. (de wed. van Jhr. Willem van) Heer Kerckwerve. 1903. 382. Nobelaer. (Jkvr .Willemina van) 1903. 375. Nobelingh. 1908. 391. Nobelingh. (Mr. Wolphert) 1903. 295. 1911. 84. Nobels. (J.) 1906. 458. Nobelstraat. 1910. 286, 356. 1911. 311. Nobelstraat. (Kleine) 1910. 356. 1911. 273, 281, 289, 308. Noble. (Glaude le) 1911. 329. Noblet. (Leonaert) 1910. 87. Noert. (Ary Wyllemse van) 1908. 93. Noever. (J. Chr. ten) 1908. 234. Noirtich. (Mr. Piet van) Chirurgijn. Nolet. 1905. 188.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 401