453 Nollens. (Casparus) med. doctor. 1908. 97. Nolpe. (Petrus) graveur te Amsterdam. 1908. 168. Nolthenius. (De Wed.) 1910. 142. Noman. (W. A.) 1908. 337. ..Nomina Baptizatorum ab anno 1690 in Parochie ’t Eijkenduyne”. 1892. 69. Nooms. (Pieter Wilhelmus) Heer van Aerlanderveen. 1903. 268, 316, 403. Noordbeek. (Johannes Hermanns) procureur. 1901. 311. 1908. 221. Noorde. (C. van) graveur. 1908. 145. Noorde. (Jacob van) 1910. 199. Noordeinde. 1910. 237, 257, 312, 332. Noorden. (Agatha van) 1902. 377 (n. 2). Noorden. (Jan Baerntsz van) coopman van paarden”. 1902. 400. Noorden. (Graaf en gravin van het) 1908. 330. Noordendorp. (A.) Architect der lands gebouwen. 1905. 370. Noordendorp. (J. S.) 1907. 417. Noorderbeek. (Buitenplaats) 1910. 337. Noorderbeekdwarsstraat. 1910. 337. Noorderbeekstraat 1910. 337. „Noorderburg”. (Zie ook Overburgh) 1903. 353, 438. Noorderkerkhof. 1910. 253, 284. ,,Noordervliet”. 1903. 288, 405. Noorderwiel. (Paulus) schoenmaker. 1909. 21. ,,Noord-Hollandsch Koffiehuis”. (Het) 1906. 380. Noordingen. (Jan van) Advt. 1902. 336. Noordingen. (Juffr. van) 1901. 181. Noord-leliemolen. 1910. 312.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 402