- Oem van van Oem Oem Oem Oem 458 Oem van Moesembroeck. (Jonker Antony Thomas) 1910. 150 (n. 3). Oem van Wijngaarden [Janz.]. (Mr. Floris) 1903. 302. 1907. 374. Wijngaerden. (Mr. Gerrit) president v/h Hol' Holland. 1903. 267. van Wijngaarden. (Godscalck) 1907. 426 en 427. van Wijngaarden. (Johan) 1891. 72. 1911. 93. van Wijngaerden. (Margaretha) 1907. 373. van Wijngaerden. (Willem) 1911. 134, 147. Oetgiosz. (Claes) Apotheker. 1901. 264. Offenbergh. (Christiaen van) 1907. 151. Offenberg. (Isabella Johanna van) 1902. 266 (n. 1). Offenberg. (Petronella van) 1903. 391. Offenberg. (Willem) 1911. 57. Offenberch. (de wed. van Nicolaes) 1903. 391. Offenbergh. (de erfgen.) 1903. 335. Offerman. (Theodoras) [apotheker]. 1890. 86. 1910 164—165, 166. Offermans. (A. J.) 1905. 65. Offermans. (L.) 1904. 406 (n.). Offermans. (Tony) 1905. 86. 1906. 426. 1907. 99. Offermans. (Violist) 1907. 114 en 118. Officieren van de orde van de Unie. 1894. 19 v.w. Ogiers [Osiers], (Adriaen) 1906. 67. Ogten. (Van) waagmeester. 1908. 271 en 281. Oie. (Van) 1911. 31. Oirschot. Zie ook Oorschot. Oirschot. (Johannes) 1901. 174. Oisel. (Johannes) 1909. 17, 18, 66, 67. Oldenbarnevelt. (Huis van) 1900. 292, 309. 1910. 306.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 407