459 Groens» ij 4)4 J J' Oldenbarnévelt. (Johan van) Raadpensionaris. 1900. 391. 1901. 136, 156. 1902. 124, 346 (n.), 369 (n. 3). 1905. 326. 1907. 395. 1911. 178. Oldenbarnevelt. (Reynier van) ridder, Heer van velt. 1902. 405. Oldenbarneveld. (Van) genaamd Tullingh. 1893. 76. Oldenbarneveld dit Witte Tullingh. (J. G. d’) 1904. 147. Oldenbarneveld, gen. Witte Tullingh. (Mr. Jan Lodewijk Theodoras Constantijn van) 1906. 364. 1908. 244, 252 en 255. Oldenburg. (Graaf van) 1908. 15 en 63. Oldenkott. 1906. 421. Oldersen. (Willem Janss van) 1908. 120. Olderson. (Anna) 1903. 205. Oldersom [Oldersum], (Gerrit Syrcx van) notaris, [en Procureur]. 1901. 174. 1908. 73 en 74. Oldersom. (Syrach van) 1901. 179. Oldmans, apotheker. 1893. 36. Oldruitenborch. (Baron Sloet van) 1904. 357, 382, 385. Olen. (Herman van) procureur voor ’t Hof. 1901. 181. 1909. 33. 1910. 90. Olieberg. 1910. 263, 264, 371. 1911. 339. Oliehuisjes. 1910. 264. Olivier. (Gerrit) 1911. 343. Olivier. (H.) 1904. 396. Olivier. (Jerome) 1903. 350. Ollefen. (Van) 1904. 372. Ollefen. (Mevrouw van) 1904. 369. Ohnerszoon. (Claes) 1907. 339. Olthof. (Johanna) 1903. 227. Oly. (Claes) 1906. 60.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 408