464 Rivière en) Mathenesse,. Heer van en Willem, prinsen Opmeer. (Adriaen van 1901. 156, 157. Opmeer. (Johannes) Franse cramer. 1901. 127. Opmijst. 1903. 294 en 406. Oppervelt. (Adam van) 1906. 103 en 106. Opré. (Antoine) 1908. 363. „Oprechte ’s-Gravenhaagsche stads-Almanak”. (1823). 1896. 42 v.w. Oprichting van het corps Gardes d’honneur van het De partement der Monden van de Maas, door C. F. Gijs- berti Hodenpijl. 1905. 181. „Opstanding en Leven”. Vereeniging) 1904. 71. „Opwijck” nu Wijkerbrug. 1903. 279, 283, 408. Orangieburch. 1903. 328, 380 en 409. „Orangiënboom” of „Jonge Prins”. (Plankje) 1897. 164. 1903. 326 en 439. Oranje en Israël, door W. Meijer. 1899. 435. Oranje. (Erfprins vaïi) 1907. 418. Oranje Nassau, hertogin van Mecklenburg. (Juliana .an) 1909. 381. Oranje- of Lindeboom”. 1903. 431. Oranje. (Ds. C.) 1904. 91. Oranje. (De Prins van) 1908. 263. Oranje. (Prins van) Zie Alexander der Nederlanden. 1909. Oranje. (Frederik prins van) 1909. 396. Oranje. (Frederik Hendrik, prins van) 1909. 100, 364. 383, 386. Oranje. (Prins Philips Willem van) 1902. 128. Oranje. (Willem I prins van) 1909. 408. Oranje. (Willem II) prins van) 1909. 384387.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 413