467 72. van de klerk der) Ossenberch. (Heer van) 1909. 45. Osenbruch. (Hendrik van) vaandrig. 1908. 19 en Osenbruggen.-(van) boekhandelaar. 1905. 281. Osstraat, (van) 1910. 366. Ostade. (Adriaen van) 1908. 139. Ostadestraat. (Van) 1910. 366. Ostij. (Maritgen Frans) 1902. 408. Otten, banketbakker. 1906. 450. Otten. (Heinric) valkenier. 1909. 230. Otten, kastelein. 1906. 435. Ottensz. (Lambrecht) pastoor te Voorburg. 1903. 302. Ottensz. van Utrecht. (Willem) priester. 1906. 50 en 57. Otter. (Mr. Gangolff [Gangeloff] Jansz den) chirurgijn. 1901. 242, 257. Otterbeek. (J. H.) 1902. 66. Ottershooven. (Martinus van) 1908. 276. „Ottobergh” [„Ottoburg”] (buitenplaats onder Rijswijk) 1889. 98. 1901. 330. „Ottoburg”. 1889. 98. Ouboter. (de Bruin) 1905. 184. Oudbeyerland. (Lenaert Thoniss van) 1903. 312. Oud-eigen. (oud gebruik), door Dr. R. Krul. 1895. 150. Oud-Hollandsche Kunst, door C. H. Peters. 1893. 131. 1895. 165. 1900. 113. Oud Mijle, buitenverblijf aan den Amstel. 1910. 160. Oud plekje. [Kerkplein] 1898. 227. Oud-Roomsche Klerezij. (Trouwboek 1892. 56. „Oud Rosenburg”. (Krankzinnigengesticht te Loosduinen) 1905. 33. „Oud-Student”. (De) herberg. 1908. 367.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 416