469 Prins Maurits. Oudenbosch. 1900. 326. Oudendorp. (Cornells van) 1903. 351. Oudenfort. (Gomar van) hofmeester van 1902. 403. Ouderogge. (Cornells en Johan) 1895. 111. Ouderwetsche Nederlandsche Patriot, (de) Courant. 1904. 168. Oudestein. (Maria) 1911. 79, 80. Oudewater. (Catharina Jansdr. van) 1902. 409. Oudewater. (J. J.) Kapelaan. 1901. 271. Oudewerve. (Franpois van) Heer van Burch, Adrichem enz. 1901. 130. Oudshoornstraat. 1910. 364. Oudtkerspel. Zie Duyck. 1903. Ouerverveen. Zie Overduin. 1909. Oulrij. (Abraham) 1907. 179 en 182. Oultremont. (Graaf d’) 1910. 227. Outheusden. (Anna van) 1903. 402. Outhoorn. (Franpois Nicolaas van) 1908. 246 en 248. „Outshoorn”, (buitenplaats onder Rijswijk) 1901. 332. Outshoorn. (Ary Theunisz) 1897. 319. Outshoorn. (Elisabeth van) 1901. 139. Outshoorn. (Hoofd-opzichter Holl. Spoor) 1910. 386. Outshoorn. (Jhr. Willem van) 1894. 88. Outshoorn. (Yda Maria, van) 1907. 440. Outziers. (Petrus Cruyswyck) 1907. 385. Ouwelant. [Ouwelande] (Joost van) 1889. 99. 1903. 336 en 401. Ouwen. (Mr. Jacob van) Chirurgijn. 1901. 258. Ouwen. (Jan Jacobsz van) schepen. 1901. 258, 328. Ouwen. (Mr. Jan Jansz van) Chirurgijn. 1901. 258.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 418