470 421. 409. Baertwyck. „Ouwenaer”. (de) 1902. 367. Ouwendijck. (Cornells) rentmeester. 1903. 287 en Oiiwendijk. (de zoon van Cornells) 1903. 421. Ouwens. (Jan Claess) 1910. 97. Ouwerick. (Henderick van) timmerman. 1901. 138. Ouwerkerck. (de beer van) 1901. 98, 139. Overbeeck. (Laurens van) 1906. 319. „Overbosch”. (Uitspanning) 1907. 206. ..Overburgh” (vroeger „Noorderburcli”) 1903. 328 en 440. Overdekte Markt [in de Wagenstraat] 1904. 295. 1908. 370. Overdracht van een horlogewinkel. 1910. 18. Overdrachten van de „Maréchal de Turenne”. 1908. 382. Overduin. (Jacob Jacobsz v.) kleermakersgezel. 1909. 53. Overduyn. (Ary Schipper) 1901. 167. Overduyn. (Martyna van) 1908. 70 en 71. Overeenkomst tusschen twee brandewijnmakers. 1910. 16. Overgauw. (Elisabeth) 1903. 429. Overgauw. (Leendert) 1903. 359 en 360. Overgauw. (de huisvrouw van Leendert) 1903. 400. Overgauw Pennis. (Anthony) 1905. 186. Overheul. (Jacobus) 1907. 22. „Overoude Tol”. (De) 1903. 326, 380 en Overschie. (Jhr. Adriaen d’) 1901. 172. Oyerschie. (Charles Joseph d’) Heere van 1903. 403. Overschie. (Dominicus d’) 1903. 402. Overschie. (Johan) [Cruydenier] 1901. 118. 1903.402. Overschie. (Johanna Lambertina d’) vrouwe van de Wer ven Souburgh etc. 1903. 402. Overschie. (de erfgen. van Lambert d’) 1901. 131.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 419