92 Xi*... Bazarlaan. 1910. 341. Bazarstraat. 1910. 238, 341. Bazel. (Merssen Senn van) 1903. 318, 323, 405, 428. Beatis. (Antonio de) 1908. 417. Beatris Daniels. 1907. 285 (46). „Beau Sejour”. (Hotel) 1906. 399. 1908. 339, 347. 1911. 166. Beaufort. („Contrerolleur”) 1892. 49. Beaufort. (Pieter Jacob de Huijbert de) 1908. 223, 302. Beauharnais. (Hortense de) 1894. 116. Beaumont. Zie ook Beemont en Beinont. Beaumont, (Van) Luit.-Kol. 1906. 325 (n. 1). Beaumont. (Cornelia van) 1900. 332 (n. 1). Beaumont. (George) 1889. 60. Beaumont, (Govert van) student in de rechten te Leiden. 1908. 418, 419. Beaumont. (Herbert van) 1901. 330. Beaumont, (de Wed. van Herbert) Secretaris. 1901. 129. Beaumont. (Kolonel) 1901. 119. Beaumont. (Maria) 1892. 81. Beaumont. (Pietertgen Pietersdr. van) 1902. 405. Beaumont. (President) 1901. 123. Beaumont. (Mr. Quirijn van) 1901. 330. Beaumont, (Van) Raadsheer. 1903. 5 (n. 2). Beaumont. (Secretaris) 1901. 117. Beaumont. (Simon van) 1907. 174. Beauvoir, (Heijndrick de) Procureur. 1901. 261. Beauvoir, (Jan de) Apotheker. 1901. 261. Bebber, (Mr. Jan van) postmeester [te Hamburg 1907. 188, 189. 1902. 265, 267 (n), 268. Bechlufft. (Maria Louisa) 1908. 382.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 41