P. 471 Paardenmarkt. 1889. 30. 1904. 293. Paardentram. 1906. 374. Paardentram. (Scheveningsche) 1904. 305. „Paarl”. (De) 1906. 453. Paauw. Z?’e ook Paeu, Pauw. Overscliie. (Laurens d’) 1903. 402. Overscliie. (Nicolaes d’) Solliciteur. 1901. 121. Overscliie. (de erfgen. van den procureur d’) 1901. 124. Overscliie. (Ysbrand d’) Heer van Souburge. 1903. 402. Overseyl. (Pieter Cornelisz) 1901. 117. Oversloot. Gherijt van) 1903. 166 (n. 5). „Oversteen” (buitenplaats onder Rijswijk) 1901. 331. Overstraten. Zie Hooclistraten. Overtocht van Voorburg. (De) 1903. 368. Overveld. (Nicola® van) 1906. 296 en 297. Over voorden. 1901. 332. Oxenfelt. (Beata) 1906. 111. Oxmestout. (Lijsbeth Thomasse) 1903. 370. Oye. (Scliimmelpenninck van der) 1905. 375. Oyen. (Adr. Leop. van) 1908. 304. Oyen. (Heer van) 1901. 144. Oyen. (Jacob Jan van) 1905. 186. Oyen. (Louis Anthonie van) lid van de Alkmaarsche vroedschap. 1908. 266 en 304. Oyen. (M. L. C. van) 1908. 304. „Oyevaer”. (de) [op het Spui] 1902. 267. 1908. 314.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 420