472 „Paauw”. (De) koffiehuis. 1906. 448. Pabst. (Anna Louise van) 1908. 268. 363. Pabst. (Anthony Levijn van) Majoor. 1903. 364, 379, 425. Pabst. (Jan Anthony Frans van) 1905. 186. Pabst. (Levijn van) 1903 364. Pachters van den impost van Franschen wijn in 1639. (De) 1908. 26. Paciane. (Zuster) 1901. 293. Packee [Pacque]. (Gillis) 1908. 9, 29, 46, 105, 106, 107. 1909. 2, 22. Packet. Zie Pacque. Padmoes. 1893. 156. 1899. 165 (n. 1). 1911. 188. Paecque. (Jelis) Zie Packee. Paedzens. (Heynric) 1910. 187. Paen. (Genesis) Ingenieur. 1901. 173. Paep. (Arent de) 1901. 265. „Paertse”. (De) bij de draperie. 1907. 242, 249. Paets. 1903. 44. Paets. (Mr. Adriaen) de Jonge. 1903. 298. Paets. (Diderick) 1908. 63. Paets. (Marten) 1903. 52. Paets. (Mr. Vincent) 1903. 298, 430. Paets van Troostwijkstraat. 1910. 363. „Paeu”. (De) 1902. 400. Paeu. (Arent) 1910. 47. Paeuwegraft. (Fluweelen Burgwal) 1905. 30. Paeyen. (Jean) 1910. 16. Paeyen. (Mattheus) 1910. 16. Paffenrode. (Anna van) 1903. 346 (n.). Paffenrode. (Elisabeth van) 1903. 353, 355. Paffenrode. (Jacob van) drossaard v. Gorkum) 1910. 140.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 421