477 e.v. Paterstraat. 1910. 287. Patoir. (Louis) Pasteur. 1904. 99. Patras. (Anthony) 1911. 315. Patrick. (L. de Saint) 1904. 234. Patriotsch exercitiegenootschap „Voor het Vaderland”. 1909. 110. Patriotten. (De democratische) 1908. 268. Patriottentijd. (De beteekenis van de Haagsche opstoot jes in den) door W. W. v. d. Meulen. 1909. 79. Patriottisch oproer te ’s-Gravenhage. 1910. 170 (e.v.). Patijn. (Anthony) 1908. 59. Patijn. (C. A. M.) 1908. 304. Patijn. (Mr. Daniël Willem Abraham) [bewaarder der hypotheken in den Haag] 1903. 272. 1904. 147. 1908. 243, 244, 256. Patijn. (Mr. Johan) burgemeester [van ’s-Gravenhage]. 1906. 370. 1908. 265, 266, 301, 304, 370. 1909. 111. Patijn. (De wed. van Johan) burgemeester van Den Haag. 1903. 270, 290, 406. Patijn. (Mr. Pieter Johan Daniël) 1908. 248, 252, 256, 266, 304. Patijn. (Theodora Fran^oise) 1903. 272. Paul Krugerlaan. 1910. 362. Paul Krugerplein. 1910. 362. Paulez. (A. L.) 1908. 357. Paulez. (F.) 1907. 210. 1908. 355, 356. Paulez. (G. L.) 1908. 342. Paulez. (Hotel) 1908. 354 Paulinastraat. 1910. 353. Paulus. ([Mr.] Pieter) 1907. 402. 1908. 355. Paulus Buysstraat. 1910. 378.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 426