479 de) 1910. 126. Pauw de Bie. (De Wed. van Frederik) 1903. 274. Pauwels. (Hoedenmaker) 1904. 246, 259. Pauwels Pieterszoon, drapier. 1910. 217. Pauwels, Schoemaicker. 1907. 282 (2). Pavie. (Robert Jacobss van) 1908. 120. Paviljoen. 1906. 372. Paviljoen in het Bosch. (Het) 1907. 210. Paviljoensgracht. 1902. 243, 244, 246, 248, 250, 252, 1904. 15. 1910. 258, 314, 340. 1911. 221, 243, 247, 255, 287, 315, 326, 358. ..Pax intrantibus”, herberg. 1907. 203. ..Pax intrantibus”, sociëteit. 1906. 452. Payen. (Jean) schilder te Dordrecht. 1910. 69, 70. P'ayen. (Mattheus) schilder te Dordrecht. 1910. 69, 70. Payenburch. (Geertruyt van) 1902. 406. „Pays-Bas”. (Hotel des) 1908. 323. Peeperkorn. (H. H.) Pastoor. 1901. 280. Peer [Ook Beer]. (Hans Jacob) goudsmid. 1908. 13, 56. Peer. (Jaecques van) 1908. 97. Peers, Solliciteur Militair. 1907. 30. Peeterse. (C.) kastelein. 1906. 391, 394, 395. Peeterse. (J.) koffiehuishouder. 1906. 395. Peinse. (Johan) 1906. 80. Pekelharing. (Afzetgebied van Pekelharing. (Het bereiden van) 1910. 126. Pelerin. (Mr.) 1906. 426. Pell. (Wed. v. Mechelen, geb.) turftonster. 1908. 286. Pellanen. (Jan van) Jacobsz, pastoor. 1903. 300, 302. Pelle. (Dirck) 1899. 378. Pelle. (Hermans van de) 1906. 123. Pelleerders of Uytreders bij de draperie. 1907. 251.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 428