Petit-p; Petit-p; 483 Kerk) Peters. (C. H.) Kasteel „Die Haghe”. 1894. 5. Peters. (C. H.) Oud-Hollandsche Kunst I. (Nieuwe 1893. 131. Peters. (C. H.) Oud-Hollandsche Kunst II. (Stadhuis) 1895. 165. Peters. (Fransijntje) 1908. 138, 171. Peters. (.laantje) 1906. 394. Peters en Comp. (Diligence-onderneming van) 1909. 293. ..Petersburg”. [Uitspanning] 1903. 343. 190". 202. Petersen, schipper. 1908. 280. Pe(e)tersen. (Wighard) alias „Roels”. 1906. 214, 216. Petit. (Mr. Jacob le) 1903. 8. Petit. (Jan) 1900. 390. Petit. (Nielaes) 1910. 86. Petit. (Philips) 1903. 12. ias. (Jean) 1902. 206. las. (Maria) 1903. 5, 9, 11, 16, 21. Petite. (Charles le) 1910. 113. Petronella, gravin van Holland. 1909. 221. Petten. (Johannes van) 1902. 282. Petijt. (Charles le) 1910. 113. Petzold. 1897. 353. Peijn. (Pieter lakis de) 1908. 120. Peyrère. (Isaac la) 1907. 22 (n. 2). Pfender. (Jules Emile) Pasteur. 1904. 100. Pheiffer. (J.) 1907. 212. Philippa, dochter van graaf Willem III van Holland. 1909. 125. Philippens. (Pater G. J. A.) Pastoor. 1901. 282. Philips. (Mr. A. W.) 1905. 218. Philips Jacobsz, borduurwerker. 1908. 108.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 432