y 485 Pierbacker. (Adriaen Janss) 1903. 407. Pierraard. (Constantijn Jan) Vrijheer der stede en heer lijkheid Heenvliet, Heer van de Beijerlanden. 1903. 269, 317, 404. Pierre. (Mr. A. J. la) hoofdschout. 1908. 263. Pierre. (La) Fransch komediant. 1908. 418, 419. Pierre. (La) hoofdofficier van politie. 1909. 418. Pierre. (Daniël van) 1906. 312. „Pierre Ravau”. (Buitenplaats) buiten Poitiers. 1909. 46. Piershil. (Jhr. Johan van Hessen, heer van) 1908. 351. Pierson. (Dr. Allard) 1909. 338, 349. Pierson. (Madelle) 1904. 397. Piet de kramer van Dordrecht. 1909. 213. Piet „de Maerscalc”. 1909. 201. Piet Heinplein. 1910. 361. Piet Heinstraat. 1910. 255, 361. Pieter. (Mr.) vice-cureyt van Delft. 1906. 51. Pieter Arents [schrijver], 1907. 286. 1908. 83. Pieter Bothstraat. 1910. 360. Pieter van Breda, dichter. 1909. 217. Pieter Claeszoon. 1907. 339, 340. Pieter Dirckszoen [hoefsmid], 1907. 287. 1909. 10, 43, 44. Pieter Doedenzoon. 1907. 340. Pieter Ewoutszoon. 1907. 340. Pieter Gerfitszoen. 1907. 281 (lb), 287. Pieter Harmanss. 1908. 52, 53. Pieter Jacobszoen. 1907. 281 (lb). Pieter. (Jacques) zijdewerker. 1910. 15, 64. Pieter Jan Gerytszoen. 1907. 309. Pieter Jan Gilliszo'onszoon. 1907. 340. Pieter Jansz., Apotheker. 1901. 232, 243, 248, 262.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 434