1 487 .speldemaicker”. 1902. 344. i Hoorn. (Pieter) 1906. 12. (Lambert) schuitenvoerder te Rotterdam. Pietersz. (Geryt) Pieterszoen. (Jacob) 190". 287. Pietersz. (Heer Jacop) uit Rotterdam. 1906. 65. Pietersz. (Jan) 1909. 52. Pietersz. (Jan) Chirurgijn. 1901. 258. Pietersz. (Jan) cipier. 1906. 22, 236, 240. Pietersz. (Jan) te Rotterdam. 1909. 144. Pietersz. (Jan Piet Jonck alias) 1906. 142, 156. 1907. 340. Pieterszoon. (Joost) 1907. 339. PietQisz. (Jorijs) 1910. 200, 202. Pieterszoon. (Kolin) 1907. 339. Pieterszoon. (Mathijs) 1907. 339. Pieterszoon. (Meus) 1907. 286. Pieterszoon. (Pauwels) drapier. 1910. 217. Pietersz. (Reijer) Mr. metselaer. 1908. 120, 121. Pieterss. (Reijn) subst. schout v. Scheveningen. 1900. 242. Pieterss. (De wed. van Samuel) smid. 1901. 164. Pieterszoon. (Symon) 1907. 339. Pietersz. (Vranck) 1907. 145. Pietersz. (Zeger) 1893. 111. Pietersz. van Pieterssen. i 1910. 103. Pieterstraatje. (St.) 1910. 231, 249, 264, 265, 357. 1911. 324. Pieterige Maertensdr. 1909. 68. Pignelaye. (Vicomte de la) 1900. 229. Pilatre de Rozier. 1909. 354. Pillans. (De wed. van Thomas) 1901. 331. Pimentel. (S. H.) Portug. Isr. predikant. 1904. 117. Pin. (Mr. Willem du) 1902. 376.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 436