495 den Neder-Rhijn. (De) 1904. 168. den Neder-Rhijn. 1904. 168. 1901. 283. en Den Haag. Post naar Post van „Postcomptoir”. (Het eerste Generale) en het eerste „project tot Directie van het Generale Postcomptoir” te ’s-Gravenhage, door F. Galand. 1902. 260. Posten bij den ganschen Raad te begeven. 1908. 281. Posten van den Haag. (Groote) 1908. 282. Posten van den Haag. (Kleine) 1908. 283. ..Posthoorn”. (De) 1906. 380. Posthumus Meijjes. (Dr. E. J. W.) 1904. 95. Postkantoor. (Vergrooting en verbouwing van het) 1904. 18. Postkantoor op het Binnenhof. 1906. 161. Postman. (J. J. R. M.) kapelaan. Postverbinding tusschen Amsterdam 1907. 147. Postwagen op Amsterdam. 1907. 187. 1909. 284, 286. Postwagen van Amsterdam op Parijs. 1909. 284. Postwagen van Amsterdam op Rotterdam. 1909. 290. Postwagen op Antwerpen. (Nieuwe) 1909. 289, 294. Postwagen op Leiden. 1909. 284. Postwagen op Rotterdam. 1909. 284, 287. Postwagen: RotterdamAntwerpen. 1909. 287. Postwezen. (Een en ander omtrent het oude Haagsche) naar bescheiden uit de archieven, door E. van Biema. 1907. 139. Pot. (Mr. Jan) 1902. 365. Poten. 1903. 147. Poten. (Korte) [Kromme] 1910. 262, 315, 316, 331. 1911. 306. Poten. (Lange) 1910. 236, 315, 316, 331. 1911. 302.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 444