I Pots. Pots. Pots. Pots. 496 Vileers. (Adriaan) 1911. 325. (Petrus) apotheker. 1906. 78. (Raadsheer) 1901. 164. (Steven) 1901. 181. 4 J v.w. 1903. 356. der Loo. (Dirk) 1893. 10 v.w. 1903. 403. der Loo. (Duijcken) 1902. 377 (n. 2). der Loo. (Familie) 1903. 277. Potter. (Dirk) secretaris sche Huis en baljuw van 266, 356, 398. Potter. (Gerrit) [Gherijt] 1893. 10 Potter. (Guillaume) 1910. 86. Potter. (Jan) 1903. 401. Potter. (Paulus) 1901. 173. 1902. 255. Potter. (Willem) notarisklerk. 1909. 42, 45. 1910. 45, 52. Potter van Potter van Potter van Poten. (Verbreeding der Lange) 1904. 41. Potenstraat. 1910. 315. Potgieter. (E. J.) Constantijn Huygens. 1897. 62. Poth. (Van der) adjudant van de Burgermagt. 1908. 285. Potholt. 1900. 390. Pothoven. (Wed.) 1911. 13. Pothoven. (Teekening van H.) 1905. 397, 443. Pothoven. (M’ej. van) 1911. 47, 63. Pothoven. (Mr. Vincent van) Adv*-. 1911. 12, 63, 79, 80. Potier [Pottier], Jacob Alexander) procureur en notaris. 1908. 228—231. 1910. 318. Potier. (Wed.) 1900. 221. „Potje Caarnendemelck”. 1906. 168. Potshoeck. (Heer van) Zie Zoete de Laecke van Pott. (Jean van der) 1910. 39. Pottel. (Mr. Johan de Mortagne, geseijt) 1897. 165. van de Graven uit het Beier den Haag. 1901. 219. 1903.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 445