497 Helena de) 1901. 140. St. Vincentsklooster. of I Predikanten, ouderlingen gemeente. 1889. 61. Prediklieeren, Dominicanen 1907. 360. 1909. 227. Prefleury. (Jan Batista) komediant. 1908. 104, 105. 32 Potter van der Loo. (Gerijt) 1903. 384, 398, 401, 403. Pottere. (Jacquelina Machtelt de) Vrouwe van Sou- burgh. 1903. 402. Pottere. (Portret van Pottre. (Dominicus de) 1903. 402. Pouillot. (Leonard) 1910. 67. Poullery. (Cornelia de) 1889. 89. Pourbus. (Wed. van Frans) 1909. 405 (n. 2). Pous. (Jenne) vrouw van den Binkhorst. 1902. 384. Pous. (Sara Maria) 1908. 304. Pouwels. (Reynersz.) 1910. 187. Poylgheest. (Gherrit van) 1911. 147. Praalgraf v. Philips v. HessenPhilipsthal. 1900. 196. Praalgraf van Van WassenaerObdam. 1900. 191. Praalgraf van Van WassenaerObdam in de St. Jacobs- kerk, door C. Gijsberti Hodenpijl. 1895. 73. Praetorium, Romeinsche nederzetting. 1909. 278, 279. Praevostius, predikant. 1903. 29. Praktizijnshoek. 1910. 317, 318, 346. 1911. 364. Prang. (Herman Jansz.) 1909. 39. Prangan. (De erfgen. van) fransche cramer. 1901. 152. Prangan. (Hendrink Willem) [notaris]. 1907. 443, 447. 1908. 305. Prangan. (Mr. Willem) schepen. 1908. 267, 305. Pranger. Zie Prang. Predicati├źn in de Kloosterkerk. 1907. 434. en diakenen der Engelsche

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 446