95 der) 1909. 405. C. J.) 1905. 445. Beest. (Abraham Lenaertsz. van Beest. (Cornells van) 1902. 336. Beest. (Elisabeth Lenaertsdr. van der) 1902. 401. Beestenmarkt. (Korte) 1910. 342. 1911. 191, 194, 279, 342. Beestenmarkt. (Lange) 1910. 342. 1911. 194, 212. 217, 285, 286, 299, 301, 306, 342. Beets, (Mr. Johan) Chirurgijn. 1909. 50. Beets, (Mr. Johan van der) deecken van het Chirurgijns- gilde. 1908. 97. Beets. (Dr. Nicolaas) 1909. 334, 338, 345, 348. Begraafplaats. (Algemeene) 1904. 14. Begraafplaatsen. 1906. 376. Begrafenis van Willem IV, (De voorrang bij de) door Dr. H. Brugmans. 1900. 247. Behr. 1907. 99. Behr. (Schilderij van Behr. (F.) 1906. 397. Behr. (F. J.) 1905. 164. Beieren. Zie Beijeren. Beieren. (Albrecht, zoon van hertig Albrecht van) 1909. 174, 241. Beieren. (Hertog Albrecht van) 1902. 191. 1903. 146. 1907. 360. 1909. 113, 266, 268. Beieren. (Het Grafelijke leven te ’s-Gravenhage tijdens Hertog Albrecht van) 1909. 111—268. Beieren. (Jacoba van) 1902. 67, 68. 1907. 372. Beieren. (Jan, Hertog van) 1907. 372, 427. Beieren. (Jan zonder Genade, elect van Luik, Hertog van) 1909. 140, 172, 247. (Zijn tombe) 1901. 136.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 44