Q. J 505 Wilhelmina van de Holland te Haarlem]. 1903. 324-, 410. Ufford. (Jkvr. J.) 1904. 89. Ufford. (Louis) 1908. 257. Quackelvall. (Willem van) castelein van ’t tuchthuis. 190f|.3208, 209, 210. Quacx. (Cornelia) 1911. 245. Quakkelsteyn. (Maria) 1900. 349, 371. Quakkelsteyn. (Pieter) 1900. 372. Quandt. (Dr. Emil) 1904; 93. Quandt. (Ds. Johs.) 1904. 93. Quant. (Cornells) schreinwerkersknecht. 1910. 75. Quant. (A. J.) Pastoor van Scheveningen. 1901. 279. Quarantaine huizen. 1905. 25. Quarles. (Henriette) 1903. 270 (n.). Quarles. (Joan) 1908. 245. Quarles. (M.) 1904. 157. Quarles. (Pieter [Filips] 1903. 347. 1908. 244, 24-7. Quarles. (Secretaris) 1910. 80. Quarles. (Mr. Willem) 1903. 270 (n.). Quarles de Quarles. (Henriette Philippine Frederique Baronesse) 1903. 348, 394. Quarles van Ufford. (Jhr. Jan) 1908. 252. Quarles van Ufford. (Jhr. Pieter Nicolaes) [lid Ridderschap Quarles van Quarles van Quartelaer. (Mr. Aernt) Chirurgijn. 1901. 257, 258. Quartelaer. (Mr. Cornells) barbier. 1901. 258. Quartelaer. (Cornells) cleermaker. 1901. 258. Quartelaer. (Mr. Johan) Chirurgijn, oud-schepen van den) 1901. 238, 239, 242, 258. 1902. 402. 1906. 78. Quartelaer. (Mr. Jan Adriaensz.) chirurgijn. 1906. 78.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 454