I - 507 Dubbeldam raad C, e.v. Raad Raad Raad I en Burgemeester van India”, (de) logement. 1904. 321. State. 1902. 110, 112, 114, 116, 118; 135, 136. Vlaanderen. 1906. 280 (n. 1). en vergrooting van het) 1904. 18. Raadhuis te Amsterdam. 1908. 179, 180. Raadhuis te Maastricht. 1908. 193 Raadkamer. (Kleine) 1902. 90. Raadkamer op de Poort. 1906. 33, 182. Raadkamer van den Hoogen Raad. 1902. 124. Raadkamer van den Stadhouder. (17e eeuw) 1902. 122, 135. Raadkamer van de Staten van Holland. 1908. 171 e.v. Raadsleden in 1796. (De) 1908. 228. „Raaf”. (Koffiehuis de) 1906. 401. Kijfhoek en Rotterdam. 1903. 264, 405. Raad, (de Wed. van Mr. Gualterus de) 1903. 290. Raad der Gemeente 17961798. 1909. 226234. Raad der Gemeente 18021806. 1908. 237241. Raad der Gemeente in 1816. 1908. 249. Raad der Gemeente in 1824. 1908. 253, 255, 256. Raad en leenhof van Brabant. 1902. 116, 117, 135. Raad en rekenkamer van de Domeinen van den Huize van Oranje. 1902. 123, 134, 135. Raad in 1795. (Provisioneele) 1908. 220 e.v. Raad of Leenhof van Brabant. 1900. 306. Raad. (Provisioneele) 18061808. 1908. 241. van Brabant. 1906. 95, 177, 194, 272 (n. 2). van den Graaf en raadzaal. 1902. 36, 39, 41, 141. van Holland en raadkamer. 1902. 58, 64, 69, 72, 75, 91 ,93, 97, 102, 104. „Raad van Raad van Raad van Raadhuis, (restauratie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 456