(De) 511 .11. Korenbloem”. jor. 1901, 274, 276. Ravens. (Pieter) 1909. 40. Ravensberch. (Niclaes) „vuyrwercker”. 1910. 52. Ravenswaey. (Rudolph van Munster van) kapitei 1910. 55. Ravesteyn. (Anthonis van) 1900. 229. Ravesteyn. (Arent van) 1901. 117. „Ravesteyn”. (Het casteel en Hoorens Bolwerck te) 1908. 42. Ravesteyn. (Claes) 1903. 306. Ravesteyn. (Mr. Jacob van) 1911. 114. Ravesteyn. (Portretten geschilderd door Van) 1910. 140. Ravesteijnstraat. (Van) 1910. 366. Raynal. (Pater F. J.) kapelaan Maj* Reaumuhrstraat. 1910. 363. Rebecque. (Baron de Constant) kolonel. 1901. 319. Rechtbank. (De arrondissements) 1908. 358. Rechtbank van Koophandel. 1904. 258. Rechteren. (Dames van) 1907. 126. Reck. (Abraham de) rector te Breda. 1903. 318, 415. Reckers. Zie Reeckers. 1908. Reckers. (Thomas) koopman te Dordrecht. 1903. 334. Redacteur gevraagd in 1782. 1893. 63. Redelijkheid. (Anna) 1903. 284 (n.). „Redenburg”. 1903. 323, 329, 409. Rederijkers. 1900. 237 (n. 2). Rederijkerskamer de „Nieuwe 1908. 365. Ree. (Hendrick Pietersen van) 1909. 419. Reeck. (Arnoldus de) med. doctor. 1908. 97. Reeckenaer. (Pieter de) herbergier. 1908. 95. Reeckers. (Coenraet) 1908. 47.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 460