513 Rector der Latijnsche ‘.I 33 4 3 van 1651— v.w. en Jurisdic- van Holland Register op de acten in de transportregisters 1660, bewerkt door C. J. Wasch. 1897. 21 Register van het Hof. (Prov.) 1902. 69, 75, 85, 124. Registerkamer. 1901. 30. Reglement voor het Bestuur van den Hage tie van dien. 1908. 225—228, 253, 254. Reglement voor den Burgerraad. 1908. 224, 225. Reglement voor den Provisioneelen Raad. 1908. 222. Regnart. (Gilles) 1910. 113. Reidanus. (Johannes) Docter en school te Deventer. 1901. 238 (n. 1). Reiger-bosch. (Het) 1908. 142. Reigers, (schilder) 1905. 70. „Reigerij op het Klein A'kerland”. 1903. 157. Reindre. 1904. 396. Reineveld. (theetuin) 1908. 348. 1909. 312. Reingoud. (Jacob) thesaurier. 1902. 114. Reiniers. (Simon) 1903. 221. Reiniging. (Openbare) door J. Hoogwerf. 1906. 256. Reiniging van de Wagenstraat. (Contract over de) 1908. 118. Reinkenstraat. 1910. 368. Reinwardtstraat. 1910. 370. Reiss, (de Heer) 1906. 370. Reitsmann. 1907. 112. Reitzstraat. 1910. 362. „Reizende man”. (De) logement. 1908. 309. Rekenkamer. (De Algemeene) 1907. 75. Rekenkamer. (Nieuwe) 1902. 74. Rekenkamer van Holland en Zeeland. 1902. 69, 73, 76, 126, 134.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 462