515 Holland in liet Westland. Resen. (de Wed. Restauratie en nenhof. 1896. 7 en Retiefstraat. 1910. 362. Rendier. (Ds. Reinhard Theodoras Frederik) 1904. 98. Reamer. (Caspar) te Deventer. 1910. 49. Reumer. (Herman) 1910. 49. Reus. (Adriana Lucas de) 1902. 363. Renneveld. (Gravure van J. H.) 1905. 434. Renouard. (Petrus Carolus) 1903. 299, 431. Rennoy. (Mr. Gerardt) 1907. 344. Renoy. (Jkvr. Machtelt Adriana van) Vrouwe van Berckel. 1903. 346 (n.). Rensburg. 1906. 395 (n. 1). Rentergem. (Ds.) 1901. 132. Rentergem. (de Wed. en erfgen. van Francois van) 1901. 185. Rentmeester Generaal. 1902. 65, 69, 72. Rentmeesters. 1902. 42, 59, 64, 141. Rentmeesterschap over de Domeinen i 1908. 412. Renum. (Jan van) 1907. 340. Repelaer. (Ocker) 1893. 79. 1910. 161 (n.). Request van den Magistraat aan de Staten van om straatgeld te mogen heffen 1664. 1897. 23. Request van Parnassins der Hoogduitsche Joodsche ge meente. 1892. 44. Requestkamers. 1902. 98, 123, 134. Resen [Reser], (Pieter) Gedeputeerde wegens de pro- vintie van Zeeland ter vergaderinge van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden. 1903. 417. van Pieter) 1903. 417. vrijmaking der Ridderzaal op het Bin- 27 v.w. 1897. 55 v.w. 1898. 57 v.w.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 464