I I I 516 van) (Leendert Couwerve enz. van Couwerve. (Jacob van) Heer van f Reyerskop Heer van Reus. (Gerard) 1903. 25. Reus. (Ds. Nicolaus de) 1904. 98. Reuvens. (President van het Nationaal Gerechtshof) 1905. 210. Reuvens. (Prof.) 1894. 21. 1903. 329. 1909. 277—279. Revel. (Jean Charles) pasteur. 1904. 99. Revenge. (Pieter) suyckerbacker. 1901. 115. Rever. (Goossen Corneliss) 1909. 37. (Adriaen Harmens van) leidekker. 1910. van Alkemade. van Bulkesteyn. Reverhorst. 77, 78. Revius. (L. F.) 1909. 335, 337. Revolutionnair Burger Comité. 1908. 217, 218, 220. Reybergen. (Leendert Klaesz van) pasteibakker. 1903. 27. Reyer Pietersz. (mr .metselaar) 1908. 120, 121. Reyerdam. (Van) 1904. 208. Reyers. (Wed. M.) 1907. 210. Reyers Otz. (Zeger) architect. 1893. 85. 1905. 9, 64. Reyersen. (Arent) 1906. 96. Reyff. (Hendrick) Heinrich] 1910. 30. (Adriaen van) 1907. 286, 289. 1910. Reygersberch 181, 212. Reygersbergen. (Johan van) Heer 1903. 324. Reygersbergh. 1903. 387. Reygersbergh. (Jacoba van) Vrouwe 1903. 325. Reygersbosch. 1911. 168. en Leeuwesteijn. (Paulus Creuningen) 1903. 397.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 465