522 de 2e Roche. (Abel Serviërs, graaf de la) 1907. 21 (n. 4). Rochefort. (Pieter Abraham de) 1908. 248, 252. Roeheniont. (Wilhelm de) 1906. 194. „Rochie”. (het) 1901. 116, 155. Rochussen. (Charles) 1905. 58, 71. 1906. 394. Rochussen. (J. J.) 1904. 190, 191. Rochussenstraat. 1910. 366. Rocque Boulihar. (Jan de la) 1910. 15, 165. Rocques. (Guillaume le Vasseur des) 1911. 243. Rode. 1904. 399. Rodenberg. (Ary van) 1903. 225. Rodenburg. (Cornells de Jong van) 1908. 256. Rodenburch. (Pieter) notaris te Amsterdam. 1908. 77. Rodenrijs. (Simon) 1902. 269. Rodriquez Pereira. (A.) opperrabbijn. 1904. 133 (n. 3). Roeilust. (uitspanning) 1907. 198. Roel. (Willem A'erntszoen.) 1907. 286. Roelants. (Bartholomeus) 1909. 73, 74, 78. Roelants. (Catharina Johannes Henricus) 1897. 194. Roelensz. (Kersten) 1907. 281 (lb). Roell. (Minister) 1907. 353, 354. Roell. (Dr. C. C.) 1905. 38. Roëll van Hazerswoude. (W. Baron) Lid van Kamer. 1908. 347. Roelofs. (C. H.) Hoofd-onderwijze: Roelofs. (W.) 1905. 56, 77. Roelofsen. (Aleida) 1908. 370, 371. Roeloffsz. (Geryt) cipier. 1906. 22, 237. Roelofszoen. (Pieter) 1907. 287. Reels. (Jacoba) 1910. 259. Roels. (Johan) coopman in kanten. 1901. 120, 128. ■r. 1901. 297.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 471