542 Politie. 1905. Scheltus. (Agatha Constantia) 1903. 333, 371. Scheltus. (Catharina) 1903. 299, 431. Scheltus. (Geertruy) 1903. 333, 371. Scheltus. (Hermina) 1903. 333, 371. Scheltus. (mr. Isaac) [ordinarisdrukker van de Staten van Holland en West-Friesland] 1903. 269, 299, 333, 352, 371, 430. 1905. 186. Scheltus. (Jacoba) 1903. 333, 371. Scheltus. (Jacoba Maria) 1903. 333, 371. Scheltus. (Jacobus) [ordinarisdrukker van de Staten van Holland en West Vriesland. 1901. 151. 1903. 268, 269 (n.), 333, 371. Scheltus. (Juffr.) 1911. 129. Schenck, (de wed. van Bruyn Adriaensz) 1903. 307. Schenck. (Cornells) 1897. 164. 1903. 274. Schenckels. Zie Schinckel. Schenk, chirurgijn. 1909. 373. Schenkel. (Dokter) 1902. 6. Schenkstraat. 1910. 335. Schenkweg. 1910. 295, 335. 1911. 228. Schep. (Jan Pieterzen) kleermaker. 1909. 15, 53. Schepenambt. (De emolumenten van het) 1908. 275. Schepenen. (Twee) gelijk aan drie of vier leden van de Vroedschap'. 1890. 109. Scherer. (Alphonse) 1909. 339. Scherergem. (Francoijs van) 1906. 148. Schering- of Kettingstraat. 1907. 239. Schermbeek, (van) Hoofdcommissaris van 238, 245. Schermbeek. (P. G. van) 1909. 339. Schermpoort. 1910. 244. 1911. 193.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 491