-i 543 van Hol- van Den Haag, door Jozef Schermschool van Bouckhoven. 1910. 244. Scherp, (de erfgen. van Mathijs) Hoefsmid. 1901. 132. Scherpingh. (Johanna Lambertina) 1903. 412. Scherpingh. (Lambertina) 1903. 341. Scherpingh. (Magnus Harmanus) 1903. 341, 412. Schets. (Anna) 1910. 26 (n. 4). „Scheurkerk”. (De) 1907. 395. Scheurleer. (Barbara) 1903. 391. Scheurleer. (Bernardus) boekhandelaar. 1905. 275, 276, 277. 1907. 445. 1908. 228, 355. Scheurleer Jr. (B.) uitgever. 1904. 181, 232. Scheurleer. (D. F.) 1906. 426. Scheurleer. (Gerard) commies ten comptoire land. 1903. 341, 406. Scheurleer. (Gerard Jacobus) 1908. 257. Scheurleer. (Hendrik) boekverkooper. 1905. 275. Scheurleer. (P. H.) boekverkooper. 1905. 277. Scheveningen. (Afleiding van den naam) door Prof. J. Verdam. 1890. 45. Scheveningen en zijne zeerampen, door A. J. Servaas van Rooyen. 1896. 192. en 1900. 377. Scheveningsche zeerampen, door Mr. L. M. Rollin Cou- querque. 1900. 377. Scheveningen, glanspunt Israels. 1905. 250. Scheveningen in de 19e eeuw, door Rich. P. A. van Rees. 1906. 349. Scheveningen onder den Haag. 1893. 122. Scheveningen. (Visscherijbedrijf te) in de tweede helft van de 16de eeuw. 1910. 114. Scheveningsche Veer. 1910. 343. 1911. 332.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 492