I 544 Engelbrecht) van Schilperoort. en Schimmelketel. (Enno) 1910. 111. Schimmelpenninck. (de erfgen. 1901. 162. Scheveningsche weg. 1906. 485. 1910. 326, 332, 376. Scheveningsche weg aangelegd. 1905. 148. Scheveningsche weg (bestrating) 1897. 208. Scheveningsche weg. (Nieuwe) 1906. 374. Schick. (Dr. .Iohannis Willem) 1905. 10. Schiedam. (Het logement der stad) 1908. 369. Schiedges. (J.) kastelein. 1908. 315. Schiedges. (Wed. J. G. A.) 1908. 340. 1909. 290. Schiefbaan. (C. J.) 1901. 293, 302. Schiefbaan. (Gerardus) 1908. 302. Schiefbaan. (Mr. Johan Anthony) 1903. 320, 349, 395, 416, 429. 1904. 146. 1908. 228, 234, 240, 241, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 266, 280, 302. SchiefbaanHovius. (Mevrouw de wed. C. J.) 1901. 272, 294, 303. SchiefbaanHoviusgesticht. 1901. 293. Schiestraat. 1910. 348. Schikkeboer. (de Heer) 1903. 188. Schilders. (President) 1901. 180. Schildersgilde „Eendracht”. 1902. 31. Schilderijen. (XVIIe eeuwsche verloting van) 1909. 404. Schilderijen-musea, door Dr. C. Hofstede de Groot. 1893. 64. 1894. 163. en 1895. 216. Schillemans. (Jan) beeldsnijder. 1902. 176 (n. 111). 1908. 159. Schilmans. (Francois) te Rotterdam. 1903. 279, 413. (Adriaen Coenenzoon van) strandvonder vischafslager te Scheveningen. 1910. 115.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 493