547 den Prins. 1903. 12. I e.v. aan ’s-Gravenhage, „School van Hoffman”. 1898. 233. School voor Jongens in 1581. 1893. 129. Schoole. (Willem) korenmeter. 1908. 286. Schoolstraat. 1893. 8 v.w. 1910. 270, 340. 1911. 263. Schoolstraat. (Nieuwe) 1910. 297, 310, 311, 341. Schooltoren te Delft. 1906. 59. Schoon. (Frederik) camerling van Schoon. (Theodoras) 1893. 32. Schoonbeek. (A. W.) Pastoor. 1901. 272, 274. Schoonderhagen. (Chirurgijn) 1907. 68. Schoonderwoert. (Dirck van) [notaris] 1908. 60, 61, 62, 65, 66, 70, 71, 80, 82. 1909. 33, 45, 46. 1910. 39 (e.v.). Schoonderwoert. (de erfgen. van den Notaris) 1901. 164. Schoonejongen. (Wed.) 1908. 315. Schoone slaapster, (de) Een lied door D. F. van Heyst. 1893. 61. „Schoongezicht”. (Huis gen.) 1903. 442. Schoonheid, (rechter te Middelburg) 1911. 85, 86. Schoonhoven. Zie Blois. Schoonhoven. (Grafelijk kasteel te) 1909. 143. Schoonhoven. (Het logement der stad) 1908. 369. Schoonhoven. (Magistraat van) 1909. 127. Schoonhoven. (Pieter) schepen van Rotterdam. 1903. 322, 389. Schoonmaken van den vijver. 1910. 81. Schoonoord. Hofstede te Rijswijk. 1896. 158 Schooren. (Dames van der) 1901. 306. Schoorenburch. (Arent Hendricus van) oud postmees ter. 1910. 105. Schoorsteen(veger)straatje. Zie Schoor zijn straatje en Schroot zijn straatje. 1891. 34. 1910. 237, 318, 357. 1911. 207, 333, 346.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 496