548 1903. te van 1901. 180. Zie Schoorsteenvegerstraatje. Anna Catharina) 1902. 214. Rijswijk. Selioorstraten. (Servaas „Schoorzijnstraatje”. 1910. 319. Schooten. (Zie Witte. Schooten. (Gijsbertus van) 1892. 37. Schooten. (Reinier van) 1902. 281. Schopman. (Mr. Johan) 1910. 154, 317, 346. Schoren. (Van der) houtkooper. 1907. 213. Schorenburg. (Johan en Schorer. (Catharina Cornelia) 340, 427. Schorer. (Clara Johanna) te Rijswijk. 1903. 340, 427. Schorer. (Elisabeth Wilhelmina) te Rijswijk. 1903. 340, 427. Schorer. (Jacoba Magdalena) te Rijswijk. 1903. 340,427. Schorer. (Johanna Philippina) te Rijswijk. 1903. 340, 427. Schortis. (de wed. van Willem) 1903. 309. Schot. (Jacob) 1908. 418. Schot. (Majoor) 1901. 158. Schotland. (Verblijf van den koning van) te ’s-Graven- hage. 1909. 172. Schotlerus. (Johannes) 1903. 38. Schotsche buurt. (St. Jacobstraat) 1905. 28. ,,Schotsche kwartier”, (het) 1901. 174. 1911. 160. Schotte. (Appolonia) 1897. 145. Schotte. (Cornells) ontvanger van de gemeene middelen tot Grave en den Lande van Cuijck. 1908. 42. Schotte. (de wed. van den Raadsheer) 1901. 125, 161. Schoudens. (Adriana) 1903. 297 (n.). Schonman. (Aart) 1896. 149.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 497