I 550 Dr.) 1301. 180. Schouwburg. (Sluiting van den) 1904. 376. Schouwburgstraat. 1910. 340. Schouwing van lijken. 1907. 43, 46, 60, 69. Schrader. (Pastor R.) 1904. 93. Schramade. 1906. 382. Schrap. (Hendrick Arentss) 1901. 187. Schrap. (Pieter Corneliss) 1901. 172. Schrassert. 1901. 151. Schravelaar. (Andreas) 1894. 134. Schravenhage. (Cornells) 1892. 22. Schrem. (Ritsart) Engelsch „speelman”. 1910. 86. Schreuder. (Friedrik) grossier. 1903. 325, 388. Schreuders. (H.) 1906. 449. Schrevel Adriaensz. 1907. 277 (n. 1). Schrevels. (Dr. Laurens) 1909. 10, 41, 42. Schrevelsz. (Adriaen) Burgem. van den Haag. 1893. 110. 1907. 277 (n. 1). Schrevelss. (de wed. van Schroder. 1906. 404. Schroder. (Coenraad Vincent) 1911. 157. Schroot. (Metselaar) 1907. 131. Schroot. (P.) 1905. 313. Schroots. (Jhr. Arnould) 1902. 399, 404. Schroots. (Jhr. Jacob) heer van Werm, schildknape. 1910. 318. 1911. 333. Schroot-zijn-straatje. [Schrootstraatje] [Schrootsenstraat- je] Zie Schoorsteenvegerstraat. 1891. 34. 1910. 237, 318, 319. Schrijftafel gemaakt door Willem III. 1907. 104. Schrijnwerkersgilde in den Haag, 1634. (Het) 1908. 25, 94.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 499