BIJDRAGEN MEDEDEELINGEN „DIE HAGHE.” EN DER VEREENIGING JAARGANG 1912. (REGISTERS OP DE JAARGANGEN 1889-(911). MOUTON Co. ’s-Gravenhage. 1913-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 4