551 van der) Het ge bet garnizoen te ’s-Gra- van der) De Juris- van Holland en de den Haag 1. II, III, IV. 1902. 183. van der) Een oude van der) Huwelijk „Schrijver”. (Café) 1907. 198. Schrijver. (Johannes) 1903. 226. „Schuddebeurs”. (herberg) 1905. 45, 45 (n.), 61. Schuddebeurs. (Javastraat) [Schud je beurs] 1905. 45. 1907. 77. 1910. 288. Schuddegeest. 1910. 288, 336. „Schuddegeest”. (herberg) 1905. 45 (n.). Schuer. (F. van der) 1905. 64. Schuer. (Theodoras van der) 1893. 168. Schueren. (Mr. Ridder de van der) raadsheer in het Hof te ’s-Gravenhage. 1910. 162 (n.). Schueren. (Mr. J. B. J. N. Ridder de steen teruggevonden. 1893. 40. Schueren. (Mr. J. B. J. N. Ridder de schil over het commando van venhage, 1894. 68. Schueren. (Mr. J. B. J. N. Ridder de van Prins Willem II. 1899. 83. Schueren. (Mr. J. B. J. N. Ridder de dictie-gesohillen tusschen het Hof Magistraat van 1903. 80. 1906. 272. 1907. 1. Schuite. (Maria en Guillebert) 1901. 253. Schuitenveer. (Het Leidsche) 1908. 326. Schuitepraatje. (Het) pamflet. 1906. 299. 1907. 8. Schulte. (Abraham) 1903. 364. Schultz. (Ds. Johannes) 1904. 98. Schultz. (J. J.) [Kastelein] 1894. 140. 1908. 359. Schuman. (Christiaan Frederik) 1893. 15. Schumeketel. (Enno) 1910. 111. Schuply. (J. J.) 1903. 324, 410.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 500