®O!5?8S! 559 Sirtema Sirtema Sirtema Singel. (Loosduinsche Buiten-) 1910. 271. Singel. (Molen-) 1910. 271. Singel. (Noord-West-Binnen-) 1910. 271, 284, 332. 1911. 360. Singel. (Noord-West-Buiten-) 1910. 271, 332. Singel. (Rijswijksche Binnen-) 1910. 271. Singel. (Rijswijksche Buiten-) 1910. 271. Singel. (Voorburgsclie Binnen-) 1910. 271. Singel. (Voorburgsclie Buiten-) 1910. 271. Singel. Wateringsche Binnen-) 1910. 271. Singel. (Wateringsche Buiten-) 1910. 271. Singel. (Zuid-Binnen-) 1910. 271, 332. 1911. 220, 367. Singel. (Zuid Buiten-) 1910. 259, 271, 332. Singel. (Zuid-Oost-Binnen-) 1910. 271, 332. 1911. 349. Singel. (Zuid-Oost-Buiten-) 1910. 271, 332. 1911. 305, 306, 349. Singel. (Zuid-West Buiten-) 1910. 271, 332. 1911. 360. 366. Singelgracht. 1903. 158. Singelgracht. (Oost-) 1910. 270. Singelstraat. 1911. 163. Sint Nicolaas gasthuis. 1905. 12 (n.). 1907. 349. Sint Pieters. (Mr. Pieter van) 1911. 289314. „Sionslust”, Woning van Dr. Hendrik van Deventer te Voorburg. 1897. 319. Sirtemastraat. 1910. 285, 358. van Grovestins. (Baron) 1904. 412. van Grovestins. (Paul Adolph Baron) 1900. 354. van Grovestins. (Wilhelmina Sophie Marie Barones) 1910. 284. Sitter. (Albert Jan de) 1898. 243.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 508