564 1903. van J. G.) 1905. 446. en wollenlakenverkooper. 1909. Smoudt. (de wed. Smout. (Johan) 337 (n. 2). Smout. (Peter) koopman van zijde- ende wolle-laeckenen. 1908. 78, 79. Smout. (Roelius Pieterss) 1908. 91, 94. Smouth. (Ysbrant) 1901. 128. Smoutius. (de erfgen. van Ds.) 1901. 116, 167. Smulders. (Pieter Leonard) logementhouder. 285, 409. Smijdeleij. (Hans) 1909. 37. Smijsinck. (Josina) 1908. 26, 97, 98, 99. Smijt. (Jan) 1903. 265. Smijter. (Albertus de) cruydenier. 1901. 118. Snabilié. (J.) apotheker. 1908. 340. Snel. (Mr. Johan) 1911. 129. Smits. (Gerardus) 1908. 325. Smits. (J.) 1901. 311. Smits. (Ingenieur) 1901. 157. Smits. (Jacob) 1901. 53. Smits. (J. G.) schilder. 1905. 84. 1907. 215. 1908. 341. Smits, (aquarel Smits. (Johan) zijde- 16, 40, 56. Smits. (Pieter) mr. cleermaecker. 1908. 66. Smits. (Willem) soli. mil. te ’s-Gravenhage. 1903. 333, 371. Smitsaert [Merschaert]. Caerl ’t) 1906. 96. Smitstraat. 1910. 362. Smith. (Ds. W. G.) 1904. 91. Smout. (Adriaan Pietersz.) beenhouwer. 1908. 9, 45, 46. van Capt.)1898. 231. 1906. 446. oud-schepen van den Haag. 1903.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 513